Thông báo quan trọng:
Chúng tôi sẽ tiến hành nâng cấp hệ thống từ 23h00 thứ 4 ngày 16/1/2019 đến 03h00 thứ 5 ngày 17/1/2019. Trong thời gian này hệ thống sẽ tạm thời bị gián đoạn. Mọi hoạt động sẽ trở lại bình thường sau 03h00 ngày thứ 5.
Chúng tôi rất mong các bạn học viên thông cảm. Xin cảm ơn!