Giới thiệu khóa học

Nội dung khóa học (32 giờ)

Phần 1 - HTML CSS CƠ BẢN
001- Giới thiệu khóa học và cài đặt công cụ
 001-Giới thiệu khóa học (08:30)
 002-Cài đặt công cụ (07:57)
FILE DINH KEM
 File đính kèm
Phần 02 - JAVASCRIPT
23 - Viết hiệu ứng load bằng Javascript
 066 - Viết hiệu ứng load bằng javascript (12:23)
23 .2 - 'Đổ bê tông' kiến thức qua bài tập thực hành Javascript
 File đính kèm
 140 - CSS3 tóm tắt các thuộc tính cơ bản (23:31)
 141 - Áp dụng thuộc tính tâm quay kết hợp với javascript (19:21)
 142 - Áp dụng hiệu ứng CSS3 sử dụng thuộc tính tâm quay (09:13)
 143 - Sử dụng After Before kết hợp với Scale (09:35)
 144 - Sử dụng thuộc tính Transform Style và Perspective cho hiệu ứng 3D (17:17)
 145 - Thực hành thuộc tính CSS 3D qua bài tập đặc trưng tạo hình lập phương bằng 6 div (15:55)
 146 - Thực hành làm hiệu ứng Youtube bằng Javascript - Phần 1 khởi động (12:56)
 147 - Thực hành làm hiệu ứng Youtube bằng Javascript - Phần 2 xử lý Javascript (09:56)
 148 - Thực hành Javascript qua bài tập làm tương tác trên Lazada.vn (03:11)
 149 - Tạo hiệu ứng Logo cho website Lazada.vn (05:50)
 150 - Xử lý phần cuộn chuột cho website Lazada.vn (12:26)
 151 - Hoàn thiện phần hiệu ứng logo cho website Lazada.vn (07:35)
 152 - Xử lý phần hiệu ứng cuộn chuột thay đổi menu cho Lazada (04:27)
 153 - Xử lý hiệu ứng tương tác cho nút 'Tất cả danh mục' (05:31)
 154 - Xử lý phần logic của việc click vào nút 'Tất cả danh mục' (05:58)
 155 - Hoàn thiện phần tương tác menu của Lazada (07:10)
 156 - Khởi động hiệu ứng Content Slider với phần HTML (06:27)
 157 - Xử lý giao diện Content Slider với CSS (09:07)
 158 - Logic và thao tác với phần nút điều hướng Content Slider (09:31)
 159 - Phần Javascript tương tác với nội dung (09:03)
 160 - Hoàn thiện hiệu ứng Content Slider (03:33)
51 - Bài tập nâng cao cho phần tương tác ảnh Facebook
 139 - Bài tập làm hoàn chỉnh hiệu ứng ảnh facebook.mp4 (05:09)
File đính kèm JS
 File đính kèm

Tác giả

Nguyễn Đức Việt
Học là làm được việc
  • Giảng viên với 12 năm trong nghề thiết kế, lập trình web. Anh đã và đang giảng dạy, đào tạo cho khoảng hơn 10.000+ học viên thiết kế, lập trình web tại Việt Nam. Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội. Từng làm việc trong nhiều dự án lớn thuộc tập đoàn lớn, anh đã và đang tham gia rât nhiều dự án Freelancer về thiết kế đồ họa nên kinh nghiệm thực tế dồi dào, mong muốn đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho tất cả mọi người, giúp các bạn có được những hành trang quý báu trên con đường sự nghiệp.
  • Từng du học nghành thiết kế đồ họa đa phương tiện – tại tập đoàn Aptech Limited – Bangalore Ấn Độ theo chương trình giảng viên tài năng.
  • Tốt nghiệp khoa CNTT, Đại học bách khoa Hà Nội.

Đăng ký khóa học

Thanh toán 1 lần

700,000 đ Đăng ký