1

Học phần 3 - 01 - PHOTOSHOP DÀNH CHO MARKETING

2

Học phần 3 - 02 - ILLUSTRATOR DÀNH CHO MARKETING

3

Học phần 3 - 03 - LÀM VIDEO QUẢNG CÁO 'MỲ ĂN LIỀN' VỚI POWER POINT

4

HỌC PHẦN 3 - 04 - Thiết kế quảng cáo tương tác với Google Web Designer

5

HỌC PHẦN 3 - 05 - Học Animation với Adobe Animate CC - phiên bản cập nhật

6

Học phần 3 - Học thiết kế theo lộ trình - Design for marketing

Đăng ký khóa học

DESIGN FOR MARKETING

DESIGN FOR MARKETING

DESIGN FOR MARKETING

499,000 đ Đăng ký