Giới thiệu khóa học

Học phần 3 - 01 - PHOTOSHOP DÀNH CHO MARKETING

Nội dung khóa học

Thành tố đầu tiên trong thiết kế banner - Thiết kế Typography
 101- Giới thiệu kĩ thuật thiết kế typography trong quảng cáo (08:28)
 108- Các kĩ thuật thao tác với chữ - phần 1 (06:19)
 109- Các kĩ thuật thao tác với chữ - phần 2 (06:08)
 110- 7 kĩ thuật thiết kế typography (06:58)
 111- Bài tập thực hành kĩ thuật typography (04:07)
 112- Chữa bài 7 kĩ thuật phân cấp chữ (12:25)
 113- Không cần chính xác - chỉ cần dứt khoát (13:44)
 114- Không cần chính xác - chỉ cần dứt khoát - chữa bài tập (10:08)
 115- Hoàn thiện bài tập (14:13)
 116- Giới thiệu bài tập typography cho banner quảng cáo đăng ký thành viên (06:58)
 117- Chữa bài typography cho banner quảng cáo đăng ký thành viên (12:32)
 117-2- Hoàn thiện thiết kế với phần ảnh phương án 1 (09:30)
 117-3-Hoàn thiện thiết kế banner phương án 2 (02:37)
 117-4- Thiết kế ảnh phương án 3 (11:04)
 118- Giới thiệu bài tập thiết kế quảng cáo cho phòng tập Gym (09:09)
 119- Chữa bài tập thiết kế quảng cáo cho phòng tập Gym (07:06)
 120- Chữa 3 phương án khác nhau cho Typography (08:23)
 120-2- Hoàn thiện phần typo sử dụng phân cấp màu đối lập (08:15)
 121- Thiết kế phần ảnh (10:42)
 122- Thiết kế phần typo cho quảng cáo du lịch Nhật Bản (09:56)
 123- Thiết kế phần ảnh (04:42)
 124- Hoàn thiện thiết kế theo nhiều ý tưởng - phần 1 (04:23)
 125- Hoàn thiện thiết kế theo nhiều ý tưởng - phần 2 (05:56)
 126- Mua ảnh để hoàn thiện thiết kế (03:04)
 127- Các cách xuất file thiết kế quảng cáo (02:54)
 128- Thiết kế banner hàng công nghệ (04:03)
 129- 6 phương án thiết kế typo cho banner nước ép hoa quả tươi (13:32)
 129-1- Thiết kế phần ảnh phương án 1 (08:58)
 129-2- Chữa ý tưởng thiết kế thứ nhất (10:48)
 129-2- Thiết kế phần ảnh phương án 2 (10:08)
 130- Chữa ý tưởng thiết kế kiểu thứ hai (10:48)
 131- Thiết kế banner dạng vuông (03:52)

Đăng ký khóa học

Khóa này hiện tại tháng này đang có giá ưu đãi 59k

299,000 đ Đăng ký